Nyelv

 

ELI-DC

 

Az ELI-t (Extreme Light Infrastructure) mint nemzetközi szövetséget és a világ első nemzetközi lézerkutatásra létrehozott felhasználói létesítményét ünnepélyes keretek között 2013. április 11-én alapították meg Brüsszelben. A szertartáson és az azt követő fogadáson részt vett Robert-Jan Smits, a DG Research and Innovation főigazgatója, valamint Ana Arana Antelo, a "Kutatási infrastruktúrák" osztályvezetője, akik az Európai Bizottság és az ELI partnerország képviselőivel együtt jelentek meg az eseményen.

Az ELI-projekt részét képezi az Európai Kutatási Infrastruktúrák Stratégiai Fóruma (ESFRI) ütemtervének, mely kiemelkedő jelentőséggel bír Európa számára. EU Strukturális Alapok felhasználásával működő, három pilléren nyugvó szoros együttműködés építőkövei a Cseh Köztársaság, Magyarország és Románia.

 

 (from left to right): Lóránt Lehrner (ELI-ALPS), Maria Douka (DG Research), Nicolae-Victor Zamfir (ELI-NP), Robert-Jan Smits (DG Research), Wolfgang Sandner (ELI-DC), Vlastimil Ružička (ELI Beamlines), Carlo Rizzuto (Elettra-Sincrotrone Trieste), Florian Gliksohn (ELI-DC), Harry Tuinder (DG Research)

 

2017/2018-ra megépülő ELI lézeres kutatóközpont berendezései a világ legerősebb lézerei közé tartoznak majd, elérhetővé téve azt a nemzetközi tudományos közösség számára. Az előállított ultraerős és ultrarövid fényimpulzusok sűrű plazmában az anyag új állapotait hozhatják létre, alkalmasak lehetnek a vákuum szerkezetének vizsgálatára, vagy másodlagos, nagyenergiájú foton- illetve részecskesugárzást hozhatnak létre. Ez utóbbiakat aztán olyan, egymástól egészen különböző dolgok alapvető dinamikai folyamatai kutatásához lehet használni, mint atommagok, molekulák vagy biológiai sejtek.

 

Európát az ELI által nyújtott technológia és kutatási lehetőségek a tudomány élvonalába helyezik majd, és jelentősen ösztönzik a résztvevő országok és az Európai Unió társadalmi-gazdasági fejlődését.

Az ELI Delivery Consortium International Association ( a belga jogrendszer szerint alapított) non-profit szervezet. Ez a forma támogatja a fenntartható fejlődést, az ELI-t mint páneurópai kutatási infrastruktúrát, támogatja az ELI kutatási létesítményeinek összehangolt felépítését, és összhangot teremt az egymást kiegészítő tudományos missziók között. Emellett létrehozza azt a nemzetközi konzorciumot, amelynek feladata az ELI a jövőbeli működésének irányítása lesz, lehetőség szerint európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium formájában - European Research Infrastructure Consortium (ERIC).

Az ELI-DC International Association alapító tagjai három nemzetközi tudományos intézmény: a román "Horia Hulubei" National Institute of Research and Development for Physics and Nuclear Engineering; IFIN-HH), a magyar ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft, és az olasz Elettra-Sincrotrone Trieste S.C.p.A. A cseh The Institute of Physics of the Academy of Sciences is társul a szövetséghez közvetlenül annak megalakulását követően. Várhatóan más országok intézményei is csatlakozni fognak (Németország, Egyesült Királyság, Franciaország).

 

 

További információért, kérjük vegye fel a kapcsolatot: 

 

Catalin Miron, megbízott igazgató, ELI-DC International Association 
()

 

Prof. Jan RidkyELI-Beamlines projektigazgató, az ELI csehországi vezetője 
(+420 721 749 450)

 

Lehrner LórántELI-ALPS projektigazgató az ELI magyarországi vezetője 
(, +36 30 939 9010)

 

Prof. Nicolae-Victor ZamfirELI-NP, projektigazgató, az ELI romániai vezetője
(, +40 21 404 23 01)

 

Prof. Carlo RizzutoELETTRA-Sincrotrone Trieste SCPA, elnökigazgató 
(
)